Fotografi

Portretiranje cvijeća


Autor ovih zanimljivih fotografija cvijeća je Ashraful Arefin iz Bangladeša.
Kod fotografiranja cvijeća zamišlja da je svaki cvijet zasebna osoba, a svojim kadrovima pokušava naglasiti posebne sanjive i emotivne atmosfere.

Pogledajte fotografije ovog autora:

Air dancers

Ashraful_Arefin_01

Reverie

Ashraful_Arefin_02

A cup of beauty

Ashraful_Arefin_03

Breathe

Ashraful_Arefin_04

Winter air

Ashraful_Arefin_05

Dream a little dream

Ashraful_Arefin_06

The sunshine within

Ashraful_Arefin_07

Standing strong

Ashraful_Arefin_08

Romance

Ashraful_Arefin_09

Midnight sonata

Ashraful_Arefin_10

Happy everyday

Ashraful_Arefin_11

Dreaming

Ashraful_Arefin_12

Sonnet for a rainy day

Ashraful_Arefin_13

Harmony

Ashraful_Arefin_14

Yet hope remains

Ashraful_Arefin_15

izvor: Facebook