Autor ovih zanimljivih fotografija cvijeća je Ashraful Arefin iz Bangladeša.
Kod fotografiranja cvijeća zamišlja da je svaki cvijet zasebna osoba, a svojim kadrovima pokušava naglasiti posebne sanjive i emotivne atmosfere.